Campus_Logo_DEFcen-150x150

 

 

 

Výzvy

 

Aktuálna výstava

 

Výstavný plán

 

Archív výstav

 

Výstavný priestor

 

 

 

Adresa

Budova PK 7

Park Komenského 7

042 00 Košice

(areál Technickej univerzity v Košiciach)

 

Mapa

 

Kontaktná adresa:

Campus Gallery

Fakulta umení

Letná 9

042 00 Košice

campusgallerykosice@gmail.com

Otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov v roku 2016

 

Je určená pre:

-  domácich a zahraničných profesionálnych umelcov, architektov a dizajnérov

-  študentov a pedagógov vysokých umeleckých škôl

-  kurátorov a teoretikov voľného výtvarného umenia, architektúry a dizajnu

 

Ponúkané termíny realizácie výstavného projektu:

* November/December 2016 (trvanie výstavy: min. 1 mesiac)

(*Konkrétne dátumy  budú spresnené po výbere uchádzača a po vzájomnej dohode.)

 

Deadline pre podanie prihlášky:  30/06/2016

 

 

 

Na stiahnutie:

Prihlasovací formulár

Open Call 2016

Application Form