Bakalár

Súťaž absolventov VŠ o najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

 

Bakalár 2017

12. ročník ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a a stavebníctva

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

3. miesto -  Ema Garajová

Názov práce: "MyMamy" krízové centrum pre týrané ženy

Vedúci práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor

 

3. miesto - Fedor Harniš

Názov práce: Železničná stanica Štrba

Vedúci práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor

 

 

Bakalár 2016

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

1. miesto -  Bc. Maroš Drobňák

Názov práce:   Komunitné centrum Bardejov

Vedúci práce: Ing. arch. Martin Drahovský

 

 

Bakalár 2015

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

2. miesto -  Bc. Ondrej Vecan

Názov práce:   Polyfunkčný dom, Mäsiarska ul., Košice

Vedúci práce: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

 

Bakalár 2014

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

 2. miesto -  Bc. Alžbeta Barančíková

Názov práce: Múzeum národa Rusínov, Kostica

Vedúci práce: Ing. arch. Štefan Pacák

 

3. miesto - Bc. Tatiana Vozárová

Názov práce: Materská škôlka, Spišské Tomášovce

Vedúci práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor

 

 

Bakalár 2013

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

1. miesto -  Bc.  Romana Antolíková

Názov práce: Stredisko remesiel Bardejov

Vedúci práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor

 

2. miesto - Bc. Martin Kossuth

Názov práce: Lesná škola Zichovec

Vedúci práce: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

 

3. miesto - Bc. Viktória Mravčáková

Téma práce: Stredisko BORKUT

Vedúci bakalárskej práce: Ing. arch. Karol Gregor

 

 

 

Bakalár 2012

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus

1. miesto -  Bc. Tomáš Kubák

Názov práce: MILOJ – Centrum obnovy pamäte krajiny

Vedúci práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

 

Bakalár 2011

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

3. miesto -  Bc. Zuzana Töröková

Názov práce: BIGLAJZ, TORYSA

Vedúci práce: Ing. akad. arch. Karol Gregor

 

 

Bakalár 2010

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

1.miesto -  Bc. Zuzana POÓROVÁ

Téma práce:  Aréna ORBIS 2013, Tyršovo nábrežie, Košice

Vedúci bakalárskej práce:  PhDr.  Ing. arch. Štefan PACÁK

 

2. miesto -  Bc. Karol LIČKO

Téma práce: Transformer 2013, Tyršovo nábrežie, Košice

Vedúci bakalárskej práce: Doc. Ing. arch. Juraj KOBAN, PhD., Ing. arch. Štefan PACÁK


 

Bakalár 2009

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

2. miesto -  Bc. Miloslav Kováč

Téma  práce: HOTEL SOROŠKA, Kameňolom Soroška

Vedúci bakalárskej práce: Doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

 

Bakalár 2007

 

Sekcia I.  Architektúra a urbanizmus:

1. miesto -  Bc. Martin Schaller

Téma práce: Vstup do Krásnohorskej jaskyne

Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

 

späť na hlavnú stránku