Študentská osobnosť Slovenska 2015


 

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, nedávno vyhlásila laureátov pre akademický rok 2014/2015. V kategórii „Kultúra a umenie“ získal ocenenie Mgr. art. Viktor Feher z Fakulty umení TU v Košiciach, ktorý patrí k úspešným absolventom Ateliéru Nových médií (pod vedením doc. MgA. Michala Murina, ArtD.) na Katedre výtvarných umení a intermédií FU. Viktor Feher sa aktívne zapájal do umeleckých projektov, nielen v rámci akademického prostredia TU v Košiciach, ale aj počas projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Spomedzi jeho aktivít treba vyzdvihnúť najmä unikátny medzinárodný festival Street Art Communication, ktorý Feher organizuje v Košiciach už niekoľko rokov a ktorý je venovaný muralistickej maľbe a rôznym umeleckým intervenciám do verejného priestoru.

 

Titul študentskej osobnosti Slovenska získala Fakulta umení už po druhýkrát. V roku 2008 sa stal laureátom tohto ocenenia Mgr. art. Ing. Richard Kitta, v tom čase rovnako študent Ateliéru Nových médií (KVUaI FU). Za vyše 15 rokov existencie Fakulty umení sa rôznych domácich aj medzinárodných prestížnych súťaží zúčastnilo viacero študentov a absolventov, za všetkých spomeňme doc. Mgr. art. Radovana Čerevku, ArtD. alebo Mgr. art. Jána Zelinku, ktorí získali titul prestížneho slovenského vizuálneho umelca – Cenu Oskára Čepana v rokoch 2013 a 2015. Fakulta umení aj týmito úspechmi potvrdzuje svoju existencieschopnosť a vôľu napredovať, pričom úspešne reprezentuje Technickú univerzitu v Košiciach.

 

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska je realizovaná pod záštitou prezidenta SR – Andreja Kisku a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom 11. ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK, a. s. Súťaž sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej Akadémie Vied.

 

späť