Cena prof. Jozefa Lacka za rok 2017/2018


 

sa udeľuje za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku.

 

za rok 2017/2018 bola udelená – Ing. arch. Marekovi Cehulovi 

Názov diplomovej práce:    Reštart Ľubických Kúpeľov

Vedúci diplomovej práce:   doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

 

Cena prof. Jozefa Lacka za rok 2015/2016

 

Odmenu PRO ART (za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu)

+

Odmenu PRO FILOZOFIA ( za najlepšie filozoficko – ideové spracovanie architektonického návrhu)

 

získala -Ing. arch. Alžbeta Barančíková

Názov diplomovej práce:   Predposledný súd – väzenie Arizona

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Pacák

 

 

 

 

Cena prof. Jozefa Lacka za rok 2014/2015

 

bola udelená – Ing. arch. Tomášovi Vargovi

Názov diplomovej práce:     Knižnica na brehu

Vedúci diplomovej práce:    doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

T. Varga

 

 

Odmenu PRO ART (za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu)

získal -  Ing. arch. Tomáš Boroš

Názov diplomovej práce:     Helsinki IŇAČ

Vedúci diplomovej práce:   doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

Odmenu PRO TEORIA (za najkvalitnejšie rozpracovanie teoretického princípu a možností riešenia architektonického návrhu)

získal -  Ing. arch. Martin Kossuth

Názov diplomovej práce:    “Anička” – rozšírenie mesta na ekologickej platforme, Košice

Vedúci diplomovej práce:   Ing. arch. Štefan Zahatňanský

 

 

Cena prof. Jozefa Lacka za rok 2011/2012

 

bola udelená -  Ing. arch. Zuzane Poórovej

Názov diplomovej práce:   Kassa – Kaša – Čaňa, Nový život pri vode – Múzeum  archeológie

Vedúci diplomovej práce:   Ing. arch. Štefan Pacák

 

Z. Póorová

 

späť na hlavnú stránku