Grafická súťaž 2012


 
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2012 uskutočnila grafická súťaž určená pre študentov stredných a vysokých škôl,

s témou „Veda a technika očami mladých ľudí – návrh propagačného plagátu“.

 

V kategórii študenti vysokých škôl sa na prvých dvoch miestach umiestnili študenti Katedry dizajnu Fakulty umení TUKE:

 

1. miesto - Patrik Švantner

 

P. Švantner

 

2. miesto -  Miroslav Fek

 

Vedúci ateliéru: doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

 

späť na hlavnú stránku