Dvojnásobný úspech v súťaži Stavba roka 2015


“Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa”

 

 

Uprostred viníc obce Malá Tŕňa, v Tokajskej vinohradníckej oblasti, vyrástla v roku 2015 zaujímavá 12 metrov vysoká turistická rozhľadňa, ktorá už z diaľky zaujme nevšedným architektonickým riešením v tvare vínneho suda.

Autormi diela sú pracovníci Katedry architektúry Fakulty umení TUKE, doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. a Ing. arch. Michal Mihaľák, na projekte statiky spolupracoval Ing. Peter Platko, PhD. z Ústavu inžinierskych stavieb Stavebnej fakulty TUKE.

Táto stavba v rámci 21. ročníka súťaže Stavba roka 2015, ktorú vyhlasuje ABF Slovakia, získala nomináciu na hlavnú cenu titulu Stavba roka 2015 a dve ďalšie ocenenia tejto súťaže. Medzinárodná porota jej udelila Cenu vydavateľstva EUROSTAV za komplexné progresívne riešenie architektonického diela a získala aj  Cenu verejnosti , udelenú na základe internetového hlasovania širokej verejnosti.

Ideou, popri hlavnej funkcii vyhliadkovej veže ponúkajúcej panoramatické výhľady, bolo vytvoriť novú dominantu vinohradníckej oblasti Tokaj na Slovensku. Veža svojou siluetou má dotvárať jej výnimočnú atmosféru. Nosnú konštrukciu veže tvoria zakrivené drevené lepené  lamelové stĺpy, rozmiestnené po obvode trojuholníkového pôdorysu, ktorý má jednotlivé strany mierne zaoblené. Stĺpy sú navzájom spojené horizontálnymi  oceľovými rámami v trojmetrových vzdialenostiach po výške veže. Vyhliadková plošina sa nachádza vo výške 12 metrov a je na ňu prístup pomocou trojramenného oceľového schodiska s trojuholníkovým pôdorysom. Stabilita veže je zabezpečená  systémom priestorového stuženia.  Nosná konštrukcia je založená na betónových pásových základoch. Súčasťou veže je aj osvetlenie s fotovoltickým zdrojom energie. Veža je chránená proti blesku pasívnym bleskozvodom.

Stavba vznikla za podpory programu Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

 

DSC_0595               IMG_0895          IMG_0901         IMG_1862

 

 

späť na hlavnú stránku