Národná cena za komunikačný dizajn 2016


 

Na slávnostnom večere 27.5.2016, v podkroví Slovenského centra dizajnu v Bratislave, boli oznámené výsledky Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016. Táto cena sa v tomto roku udeľovala prvý raz samostatne. V minulých ročníkoch sa v rámci nej udeľovali spoločne ocenenia pre produktový aj pre grafický dizajn.

Zo 134 prác, ktoré  na základe výberu medzinárodnej poroty postúpili do finále, jedno z hlavných ocenení Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský dizajn získal grafický dizajnér a typograf Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD. za svoju dizertačnú prácu s názvom Súčasná tvorba písma na Slovensku / Dizajn textovej rodiny písma.

Jeho práca vznikla na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a kombinuje teoretickú a praktickú polohu tvorby písma.

Autor sa v nej zameriava na mapovanie súčasnej tvorby písma na Slovensku. O relevantnosti spracovanej témy svedčí to, že táto oblasť zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná. Jeho hlavným zámerom bolo zaznamenať aktuálne informácie z doteraz neprebádaných oblastí a analyzovať možné východiská pre ďalšie smerovanie a rozvíjanie tejto špecifickej disciplíny v domácom kontexte.

Dôležitou súčasťou práce sú rozhovory s domácimi tvorcami písma. Osobným prínosom autora je doplnenie práce o vlastné skúsenosti a analýzu metodiky tvorby digitalizovaného písma. Rozbor procesu dizajnu je ilustrovaný prostredníctvom návrhu komplexnej písmovej rodiny (písmo Inka), ktorá reaguje na aktuálne požiadavky dnešnej doby. Funkčnosť autorského písma Inka je otestovaná zalomením textu a typografickou úpravou celej dizertačnej práce.

Medzinárodná porota ocenila hlavne to, že táto práca presiahla bežné hranice  očakávanej dizertačnej práce a tiež výnimočný, vyspelý a profesionálny prístup v oblasti výskumu a vlastnej tvorby.

       P1220409                02                  05               01

späť na hlavnú stránku