Medzinárodná architektonická súťaž MNPG Arch


 ”Maják na Zafírovom pobreží v Austrálii”

 

Maják  Austrália-Karľa

 

V októbri 2016 boli oznámené výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže MNPG Arch, ktorej cieľom je prispievať  k zdokonaľovaniu architektúry.

Súťaž sa koná v dvojročných intervaloch a okrem prvého miesta sa udeľujú ceny v kategóriách Udržateľnosť, Využiteľnosť alternatívnych zdrojov, Praktickosť  a Inovatívnosť.

Témou súťaže v roku 2016 bol návrh prístavného majáka na Zafírovom pobreží v Austrálii, ktorý mal zaujať nielen svojou architektúrou, použitou technológiou, ale aj svojim vzťahom k životnému prostrediu.
Cenu za Najinovatívnejšie dielo získal Viktor Karľa, študent Katedry architektúry Fakulty umení TUKE, spolu s pedagógmi doc. Ing. Jánom Kanóczom, CSc. a Ing. arch. Miroslavou Mertovou.

Porotcov súťaže zaujalo najmä použitie transparentného dreva, prístupnosť stavby pre všetkých jej návštevníkov prostredníctvom rámp a nevšedný, vyabstrahovaný tvar majáku.

Tvarovo stavba pracuje so symbolikou lodnej plachty a je osadená tak, aby skala, na ktorej stojí, v pozorovateľovi evokovala provu lode. Hlavným konštrukčným materiálom je drevo, ktorému staticky pomáha oceľ. Vonkajšie opláštenie je z fólií ETFE. Jedinečnosťou tejto stavby sú prístupové rampy,  vyrobené z transparentného dreva, ktoré vedú až na vrchol majáka, slúžia ako vynikajúca pomôcka na výučbu a oboznámenie sa so širšou geografickou oblasťou a podporujú získavanie nových skúseností v rámci tohto špecifického priestoru. Budova má primárne slúžiť ako maják, no okrem toho ponúka aj  kaviareň, rozhľadňu a na rozšírených podestách ďalšie doplnkové funkcie.

 

Odkazy na stránku:

http://mnpgarch.com/

http://mnpgarch.com/archives/427

 

 

späť na hlavnú stránku