"Innovation Studio"

FPU_logo2_cierne

Tento projekt predstavil výber z tvorby Ateliéru Inovácia Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

 

Bola to výstava, ktorá prezentovala aktuálny výber diel autorov mladšej generácie. Ich tvorba bola predstavená ako ucelená inštalácia vybraných dizajnérskych diel v priestore Prague Design Week 2016 v dňoch 26. až 31.10.2016. Cieľom projektu bola nielen podpora a propagácie Ateliéru Inovácia, ale tiež konfrontácia so súčasným európskym dizajnom na medzinárodnej úrovni, získanie spätnej väzby na kvalitu dizajnérskych produktov a vytváranie kontaktov na úrovni univerzít a kreatívneho priemyslu.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

Galéria