Projekt "Sýpky Hranovnice"

FPU_logo2_cierne

Tento projekt predstavoval transformáciu priestoru a objektov prostredníctvom umenia. Išlo o happeningový festival s názvom Hranovnické Sýpky, ktorý sa konal v obci Hranovnica. V centre tejto obce sa v minulosti nachádzalo 85 malých objektov, slúžiacich ako sýpky.  Dnes ich zostalo už len 15 a aj tie pomaly miznú. Cieľom projektu bolo verejnou intervenciou v jednom z objektov sýpky poukázať na hodnotu tejto architektúry  a demonštrovať možné programové využitie centra obce v budúcnosti. Do príprav a realizácie samotného festivalu sme zapojili aj obyvateľov obce a veríme, že toto podujatie zvýšilo povedomie o hodnote dedičstva sýpok a podporilo miestnych aktívnych obyvateľov, ktorí sa už dnes v obci venujú zlepšovaniu verejného života a priestorov.

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria