Konferencia GVE (game development - visual art - education)

FPU_logo2_cierne

 

Bola venovaná problematike vývoja hier v kultúrno - spoločenskom kontexte, so špeciálnym ohľadom na výtvarné umenie a edukáciu.

Cieľom projektu bolo zmapovanie oblasti prieniku troch odborov: tvorby hier, umenia a edukácie,  s dôrazom na kreativitu, vizuálnu kvalitu a invenčné riešenia.  Zároveň to bola príležitosť na prezentácie a konfrontácie názorov zástupcov zamestnávateľov, odborníkov z praxe a zástupcov školstva  so zámerom  vyvolať dialóg a naštartovať potrebné zmeny v oblasti vzdelávania.

 

Tlačová správa

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria