Dizajnérska súťaž “Egobox”


 

Víťazom dizajnérskej súťaže “Egobox”, ktorú organizovalo Slovenské centrum dizajnu sa stal Ing.arch. Miroslav Beličak, študent 1. ročníka magisterského štúdia študijného programu Dizajn na Fakulta umení TUKE.