Vedenie fakulty

doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
dekan

 

Ing. Mária Šafranková
tajomník

 

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I. a II. stupni štúdia a informatiku

 

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
prodekan pre umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy

 

Mgr. Rastislav Rusnák, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a vzdelávaciu činnosť v III. stupni štúdia