Status krajinára

FPU_logo2_cierne-150x150

Vzdelávacia aktivita určená študentom umeleckých škôl. Projekt skúmal možnosti práce v krajine a zároveň na internete, precítenie online a offline obrazu krajiny a prebádanie možností internetovej prezentácie umenia.

 

Študenti spolu s pedagógmi absolvovali celkovo tri plenéry, v rámci ktorých podnikali výlety do krajiny, skúmali online a offline podobu vybraného miesta a umeleckými intervenciami o tom podávali správu na sociálnych sieťach. Dejiskom prvého plenéru sa stalo okolie Slovenského Nového Mesta, druhý plenér bol situovaný na Spiši v bývalom vojenskom pásme Javorina, predstavujúcom kontrast medzi nádhernými lesmi a traumatickou vojenskou minulosťou v súvislosti so zrušenými dedinami a dodnes nevyriešenými majetkovým spormi rodákov. tematikou tretieho plenéru bola slávna baníska minulosť obcí Rudňany  a Poráč, spolu s momentálnym mediálnym obrazom v podobe virálnych videí rómskej problematiky. Po troch plenéroch sa uskutočnila zhodnocujúca konfrencia, ktorá okrem prezentácie prác študentov poskytla aj širší obraz o umení v krajine v postinternetom období.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria