Akademický senát

 

Predseda:

Ing. Eduard Weiss, ArtD., KD

 

Členovia/zamestnanecká časť:
Mgr. art. Marián Straka, KVUaI, podpredseda
Ing. arch. Štefan Zahatňanský, KA
Ing. arch. Andrea Bočková, KA
doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD., KD
doc. Adam Szentpétery, akad. mal., KVUaI
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., KTaDU

 

Členovia/študentská komora:
Marek Cehula, ŠP AaU
Leona Petraníková, ŠP AaU
Tibor Ďuriš, ŠP D
Jana Hatalová, ŠP VVU

 

Dokumenty
Uznesenia
Voľby dekana