Akademický senát

 

Predseda:

Ing. arch. Miroslava Mertová

 

Členovia/zamestnanecká časť:

Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD., podpredseda

Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD., KA

doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD., KD

Ing. Eduard Weiss, ArtD., KD

doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD., KVUaI

Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., KTaDU

 

Členovia/študentská časť:

Leóna Petraníková, KA

Doris Sisková, KD

Dáša Červenková, KD

Simona Folková, KVUaI

 

Dokumenty
Uznesenia
Oznamy