“Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?”


 

OdkialKam_FU_info

 

 

Vedecká konferencia  – zameraná na reflexiu súčasného stavu umeleckého školstva na VŠ a univerzitách na Slovensku a v Čechách v ich regionálnom, európskom a medzinárodnom kontexte, sa sústredila na:

 

- zadefinovanie kľúčových faktorov formujúcich súčasný stav umeleckého vzdelávania na vysokoškolskej úrovni na Slovensku a v Čechách

- reflexiu rôznych modelov umeleckého vzdelávania, primárne v oblastiach výtvarného umenia, architektúry a dizajnu, ktoré by do budúcnosti poskytovali živé a životaschopné odpovede na takto zadefinované otázky/tlaky/potreby/problémy/situácie.

 

FPU_logo2_cierne-150x150

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.