Katedra teórie a dejín umenia >

Základné informácie

Sekretariát

Watsonova 4 

042 00 Košice 

Slovak Republic
Telefón: +421-55-602 2356
e-mail: 
 ka.fu@tuke.sk

Katarína Priatková                                                     
email: katarina.priatkova@tuke.sk
tel. /fax: 055/602 2356

Vedúci katedry:
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
  
Odborní asistenti
Juliana Berberich Sokolová, MA
Mgr. Peter Tajkov, PhD.

Externí pedagógovia:
Mgr. Zuzana Labudová
Mgr. Lucia Kocáková
Mgr. Gabriela Garlatyová

Vedeckí zamestanci
Mgr. art. Zsolt Lukács
Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.


Technický pracovník:

Arpád Balogh                                                   


facebook | Fakulta umení
| Katedra architektúry
| Katedra dizajnu
| Katedra výtvarných umení
| Katedra teórie a dejín umenia