Štúdium > Študenti >

Vyhláška k ukončeniu štúdia v akad. roku 2014/2015

Vyhláška k ukončeniu bc_mgr_a_ ing_štúdia 2014_2015


Doktorandské skúšky z jazyka

http://web.tuke.sk/kj/pre_doktorandov.htm


Dodatok k rozhodnutiu o priznaní prospechového štipendia

Dodatok k rozhodnutiu o priznaní motivačného štipendia.pdf 


ŠTUDENTSKÉ SÚŤAŽE

Současný dům: Očima mladých architektů 2013
Medzinárodná súťaž
určená študentom architektúry
z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska a Slovinska.
Hlavný organizátor súťaže FOIBOS BOOKS Praha.


Kreatívna súťaž RECYKLÁTOR
Zapojte sa do druhého ročníka kreatívne súťaže Recyklátor: LUXUS NIE - DIZAJN ÁNO
viac informácií na  http://www.urobsirecyklatora.sk

TALENT DIZAJNU
Nový ročník medzinárodnej súťaže TALENT DIZAJNU bol oficiálne vyhlásený 1.10.2012.
Viac informácií na  www.talentdesignu.cz

GRAFICKÁ SÚŤAŽ
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 sa v tomto roku opäť uskutoční grafická súťaž, ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl.
Cieľom súťaže je zvýšiť záujem študentov stredných a vysokých škôl (vrátane doktorandov) o vedu a techniku a poskytnúť im priestor na prezentáciu vlastného pohľadu na samotné podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Študenti svojim návrhom plagátu originálne prispejú k popularizácii samotného podujatia. Tohtoročná súťaž sa koná na tému „Veda a technika očami mladých ľudí – návrh propagačného plagátu“.
Viac informácií na www.tyzdenvedy.sk

HANSGLOHE

AXOR H2O STORY Medzinárodná študentská súťaž
Téma súťaže:voda v architektúre
Termín registrácie a odovzdávania súťažných návrhov od 7.3.2012 do 15.5.2012
viac informácií: http://www.h2ostory.cz

MLADÝ OBAL 2012
Spoločnosť Model Obaly vyhlasuje 17. ročník súťaže Mladý obal 2012.
Uzávierka súťaže 15.marec 2012
Viac informácií na http://www.mlady-obal.cz

Active House Award 2011/2012
Študentská súťaž. Viac informácií: http://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/active-house-award

CIRKULÁTOR 2011
Projekt Cirkulátor je súťaž reklamnej tvorby pre študentov vysokých škôl, ktorí
sa počas štúdia venujú problematike médií, marketingovej komunikácie a
reklamy, nielen na slovenských, ale aj zahraničných vysokých školách.
http://www.cirkulator.eu

Talent dizajnu
Ďalší ročník medzinárodnej súťaže TALENT DIZAJNU bol oficiálne vyhlásený 1.10.2011.
Tohtoročný ročník prináša zaujímavú novinku - súťažné návrhy je možné zasielať elektronicky.
Pre víťazov sú pripravené atraktívne finančné odmeny 50 000,- Kč, 30

000,- Kč a 10 000,- Kč a tiež ďalšie odmeny od spolupracujúcich partnerov
Účasť v súťaži je bezplatná.
Predmetom súťaže je oceniť výnimočné študentské práce z oblasti dizajnu.
Kompletné informácie získate na web stránke www.talentdesignu.cz

Grafická súťaž
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 je vyhlásená po prvýkrát aj
grafická súťaž. Je určená pre študentov stredných a vysokých škôl.
Viac informácií www.tyzdenvedy.sk/hlavne-podujatia/graficka-sutaz.html?page_id=1586


facebook | Fakulta umení
| Katedra architektúry
| Katedra dizajnu
| Katedra výtvarných umení
| Katedra teórie a dejín umenia