Univerzita

Slávnostná inaugurácia rektora TUKE

Display portlet menu

Slávnostná inaugurácia rektora TUKE

Dňa 3. októbra 2019 o 11.00 h sa v priestoroch auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutočnila slávnostná inaugurácia Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. za rektora Technickej univerzity v Košiciach vo funkčnom období rokov 2019 až 2023.

Po slávnostnom rektorskom sľube Jeho Magnificencia prof. Kmeť predstavil nových prorektorov TUKE a odovzdal im prorektorské insígnie. Prorektorom pre vzdelávanie sa stal prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. Prvým zástupcom rektora a prorektorom pre inovácie a transfer technológií sa stal Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. Prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium sa stal prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu sa stal doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. V poradí piatym prorektorom, konkrétne pre rozvoj a vonkajšie vzťahy sa stal doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

V príhovore pána rektora zaznelo bilancovanie doterajšej práce, no zároveň boli pomenované nové výzvy a príležitosti, ktoré stoja pred TUKE v nasledujúcich rokoch. Blahoželaním sa za slovenských rektorov prihovoril rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Za nadštandardnú spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom poďakoval predseda Ing. Rastislav Trnka a vynikajúcu spoluprácu v oblasti vedy a výskumu ocenil predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Záver inaugurácie umelecky umocnil miešaný spevácky zbor TUKE Collegium Technicum.

Slávnostná inaugurácia rektora TUKE

Display portlet menu