Aktuality

Pozvánka na prednášku

Katedra teórie a dejín umenia  FU TUKE vás pozýva na diskusiu s Antonom Čiernym (VŠVU) na tému: Prax  lokálneho umenia, ktorá sa uskutoční v utorok – 24.3.2015.

Pozvánka na prednášku

Ateliér fotografie FU TUKE vás pozýva na prednášku slovensko-amerického umelca: Rob Moonathé – Art Business, ktorá sa uskutoční v stredu – 25.3.2015 o 10.00 hod. na Watsonovej ul. 4 v miestnosti W2 (prízemie).

rob moonathe_prednaska_poster-page-001

Zber papiera

Pridajte sa k aktivite Jarný zber papiera

Pozvánka na prednášku

Katedra teórie a dejín umenia FU TUKE vás pozýva na prednášku Jána Kraloviča – Stopy na chodníku, ktorá sa uskutoční dňa 11.3.2015.

 

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. rok 2015/2016

 

- nájdete v sekcii Štúdium – Uchádzači – Prijímacie konanie – Výsledky prijímacieho konania

Hlasujte v študenstskej ankete 2015

zapojte sa a pomôžte zmeniť kvalitu výučby na TUKE

Pozvánky & Výstavy

ADKE2

Ateliér dizajnu vizuálna komunikácia KD FU TU
v Košiciach
vernisáž: 30/04/2015 – 18.00
Kasárne/Kulturpark – Alfa

02_Poster_K13_SK

Foto Expo 2014

BW1_FOTOEXPO2014nepozerajhoreN_021615

Košice 2013, n.o. v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach vás pozývajú na vernisáž medzinárodnej študentskej súťaže fotografií FOTO EXPO 2014, ktorá sa uskutoční 25.3.2015 o 18.00 v priestoroch Kasární/Kulturparku v Košiciach.
Čítať celý článok

Medzinárodný workshop In Living memory

 

PhotoART Centrum Košice a Fakulta umení TUKE pozývajú študentov FU na multimediálny medzinárodný workshop, ktorý sa uskutoční 2.2. – 6.2.2015 v rámci špecifického projektu “In Living memory” s nórskymi študentami z Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology a väzňami prešovského otvoreného oddelenia.
Čítať celý článok

Zimný zber FU | 2014-15

 

ZZ FU 2015

Fakulta umení TUKE pozýva na výstavu semestrálnych prác študentov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia pod názvom Zimný zber 2015.
Čítať celý článok

Dni otvorených dverí 2015

Poster DOD

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí (DOD) 2015 Fakulty umení TU v Košiciach.
Čítať celý článok

Bakalár 2014

Úspech študentov Fakulty umení TUKE v celoslovenskej súťaži!
Čítať celý článok

Galéria Fuga

Virtuálna FUGA

 

Výstavná činnosť galérie FUGA je orientovaná na prezentáciu umelcov (pedagógov a študentov) z prostredia Fakulty umení TU a ďalších domácich a zahraničných umelcov. Zámerom galérie je predovšetkým iniciovať a propagovať spektrum umeleckej a výskumnej činnosti na Fakulte umení TU, a jej postupná kontextualizácia prostredníctvom galérie FUGA a to v rámci činností nielen slovenských inštitucionalizovaných (a alternatívnych) galérií a výstavných priestorov.

Koncepcia realizácie výstav pozostáva z dlhodobých kurátorských výstav a krátkodobých kurátorských výstav eventového typu, vrátane výstav semestrálnych prác študentov, ako aj krátkodobých príležitostných výstav študentov a pedagógov. Z pohľadu postupnej kontextualizácie a propagácie galérie FUGA je žiadúce prizývať k spolupráci aj kurátorov z externého prostredia. Súbežne s činnosťou galérie FUGA je v príprave jej virtuálny variant na portáli www.fu.tuke.sk.

youporn

Veda a výskum

Veda, výskum a umenie 2013/2014

 

Fakulta umení pozitívne ovplyvňuje kultúrny kontext regiónu, Slovenska aj Európy. Od roku 2007 sa výrazne zapája do projektu Košice – EHMK 2013, a to projektmi medzinárodného významu. V roku 2013, pri príležitosti osláv 15. výročia, uviedla retrospektívnu výstavu absolventov pod názvom FUTU-RES v Kasárňach/Kulturpark a rovnomennú medzinárodnú vedecko-umeleckú konferenciu na pôde TU v Košiciach.
Fakulta má od svojho vzniku v roku 1998 jasne definovanú štruktúru – Katedra architektúry, Katedra dizajnu, Katedra výtvarných umení a Kabinet teórie a dejín umenia. Absolvent inžinierskeho štúdia architektúry spĺňa kritériá direktívy rady Európy e. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre a je prijímaný profesnými komorami architektov a urbanistov. Absolventi študijného programu dizajnu sa venujú tvorbe prostredia, produktov, priemyslu a vizuálnej komunikácii. Absolventi študijného programu voľné výtvarné umenie pôsobia v kontexte umeleckej praxe, na poli klasického i novomediálneho umenia. Tvorba absolventov fakulty dnes už rezonuje aj na zahraničných fórach.
V pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2013 pôsobili 4 profesori, 8 docenti, 9 doktori a 23 odborní asistenti. Spolu s odborným, vedecko-výskumným a administratívnym personálom fakulta zamestnávala 59 pracovníkov. V roku 2013 absolvovalo štúdium 43 bakalárov, 23 magistrov umenia a 7 inžinierov architektov. V akademickom roku 2013/2014 študuje na fakulte 193 študentov v bakalárskom štúdiu, 48 v magisterskom štúdiu, 29 v inžinierskom a 11 v doktorandskom štúdiu. Záujem uchádzačov o štúdium sa pohybuje v priemere 5 uchádzačov na 1 prijatého študenta.
Organizácia štúdia nadväzuje na pedagogickú tradíciu v tejto oblasti, zároveň sa rozvíja aj medzifakultná spolupráca na univerzitnej úrovni. Fakulta umení sa v roku 2013 podieľala na odbornej výtvarnej, architektonickej a dizajnérskej tvorbe na univerzitnej úrovni a plnila svoje humanizačné poslanie v európskom prostredí.
Čítať celý článok