Aktuality

Prihlášky a témy DP pre III. stupeň štúdia

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Prihlášky na II. stupeň štúdia

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Oznam o výsledku prijímacieho konania na ak. rok 2018/2019

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Knižnica FU TUKE

bude otvorená každý pondelok 08:00 – 11:00 h a od 11:30-13:30 h

od 23.10.2017.

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?

Termín konania: 5. – 6.10.2018

Organizátor: FU TUKE

Registračný formulár

Deadline pre prihlasovanie príspevkov: predĺžený do 14/06/2018

Národní cena za studentský design 2018

Design Cabinet CZ spolu s Moravskou galériou v Brne a Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú 28. ročník súťaže NCDS 2018  – pre odbory zahrnuté pod termínom vizuálna komunikácia

Propozície súťaže

Uzávierka prihlášok: 25/06/2018

Zážitok inej klímy

Absolvent Fakulty umení TUKE  Ing. arch. Marek Turošík bol začiatkom leta účastníkom kurzu Masterclass nositeľa Prizkerovej ceny za architektúru Glenna Murcutta v Austrálii.

 

20

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum