Aktuality

Anketa pre študentov

“Hodnotenie zimného semestra 2015/2016″ prebieha v IS MAIS  do: 15/05/2016.

Prihlášky a témy DP pre III. stupeň štúdia

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Stanovisko AS FU

Stanovisko Akademického senátu Fakulty umení TUKE k požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU) zo dňa 9. marca 2016

Stanovisko AS FU TUKE

Oznam o výsledku prijímacieho konania na akad. rok 2016/2017

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Rozvrhy hodín na letný semester 2015/2016

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Pozvánky & Výstavy

Pozvánka na prednášky

Katedra dizajnu FU TUKE pozýva na prednáškový cyklus doc. PhDr. Zdenka Kolesára, PhD. v rámci predmetu – Súčasný dizajn, architektúra a umenie.

Povinné pre 5. ročník – dizajn a odporúčané pre doktorandov.

Termín : 09. a 10.5.2016

Národní cena za studentský design 2016

Design Cabinet CZ spolu s Moravskou galériou v Brne a Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú 26. ročník súťaže NCSD 2016 pre odbory zahrnuté pod termínom vizuálna komunikácia.

Propozície súťaže

Sprievodca registrácie diela

Uzávierka prihlášok: 23/06/2016

Kruhy na vode 2016

Súťaž dizajnu, ktorej cieľom je uchovávať a rozvíjať tradičné hodnoty v súčasných podobách remesla, úžitkového umenia a dizajnu.

Prihláška

Súťažné podmienky

Uzávierka prihlášok: 30/06/2016

Šanca pre študentov

OPEN CALL “Red Carpet Art Award – Slowakia 2016″ – rakúske ocenenie – cieľovou skupinou sú mladí slovenskí umelci. Organizátori z Viedne garantujú trom víťazom predaj ich vybraného diela  v hodnote 1000,- EUR a tiež spoločnú výstavu s umelcami z Viedne.

Uzávierka prihlášok: 30/09/2016

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum