Aktuality

Zoznam postupujúcich uchádzačov

do II. kola prijímacích talentových skúšok pre akad. rok 2015/2016
ŠP architektúra a urbanizmus, dňa 26.01.2015
TS_Architektúra a urbanizmus 1 kolo_26_01_2015

Podmienky prijatia | Bc. štúdium 2015/2016

Vážení uchádzači, dávame vám do pozornosti podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte umení TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 | stiahni

anime porn

Prihlášky na štúdium

Prihlášky na bakalárske štúdium na Fakulte umení TUKE môžete odovzdať  do 30.11.2014

anime porn

Obhajoba dizertačnej práce

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce dňa 24. novembra 2014

Detaily oznámenia | zobraziť
 

milf porn

Motivačné štipendium

Oznam pre študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium:

  • prospechové: | stiahni
  • za umeleckú činnosť: | stiahni
  • za umeleckú činnosť z vlastných zdrojov: stiahni

 

rape porn

Prípravný kurz kresby a dizajnu 2014

Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach pozýva záujemcov na Prípravný kurz kreslenia a dizajnu. Kurz je zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície, estetického cítenia a navrhovania dizajnu produktov. Kurz sa uskutoční v termíne od 07. 11. 2014 – do 28. 11. 2014.


Čítať celý článok

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia | zobraziť

gay porn

Zápis predmetov štúdia

Pozorne si prečítajte informáciu k zápisu predmetov. Študenti, ktorí budú na študijnom pobyte na inej VŠ si predmety v danom semestri nezapisujú. Pozor na zmenu pri neúspešne absolvovaných povinne voliteľných predmetoch v predošlom akademickom roku!

 

Zápis na predmety štúdia pre akad. rok 2014/2015 | stiahni

xvideos

Pozvánky & Výstavy

Medzinárodný workshop In Living memory

 

PhotoART Centrum Košice a Fakulta umení TU v Košiciach pozývajú študentov FU na multimediálny medzinárodný workshop, ktorý sa uskutoční 2.2. – 6.2.2015 v rámci špecifického projektu “In Living memory” s nórskymi študentami z Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology a väzňami prešovského otvoreného oddelenia. 
Čítať celý článok

Zimný zber FU | 2014-15

 

ZZ FU 2015

Fakulta umení TU v Košiciach pozýva na výstavu semestrálnych prác študentov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia pod názvom Zimný zber 2015. Spektrálna výstava, ktorú môžu diváci zhliadnuť od 19. do 30. januára 2015 sa uskutoční vo výstavných priestoroch Kasární Kulturpark v budove Bravo. 
Čítať celý článok

Dni otvorených dverí 2015

 

Poster DOD

 

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí (DOD) 2015 Fakulty umení TU v Košiciach. Expozícia študentských prác a jednotlivých ateliérov katedry architektúry, dizajnu a výtvarných umení a intermédií bude verejnosti sprístupnená v priestoroch FU na Watsonovej 4 a v Združených posluchárňach na Boženy Němcovej 5.
Čítať celý článok

Bakalár 2014

 

Úspech študentov Fakulty umení TUKE v celoslovenskej súťaži! Celkovo sa prihlásilo 34 záverečných bakalárskych prác z piatich vysokých škôl. Z toho: 12 bc. prác do sekcie I – Architektúra a urbanizmus zo štyroch fakúlt, 9 bc. prác do sekcie II – Pozemné stavby z troch fakúlt, 8 bc. prác do sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby zo štyroch fakúlt, 5 bc. prác do sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo z dvoch fakúlt.
Čítať celý článok

Prezentácia Imricha Vebera

 

Plagát veber web

Pozývame vás na stretnutie s nekonvenčným českým fotografom – dokumentaristom Imrichom Veberom, v utorok 16.12. 2014 o 10.00 hod. na Fakulte umení, miestnosť W2. Prezentácia bude spojená s krstom novej publikácie HUB-KE z workshopu Mushrooms (projekt Second Cities) Pavla Mariu Smejkala z PhotoART Centrum Košice.

 

large porn tube

Výstava NEEXIST!

 

plagat_EXIsT-EDIT

Pozývame vás na vernisáž výstavy NEEXIST! prezentujúcu práce študentov Ateliéru fotografie Fakulty umení, ktorá sa uskutoční dňa 11.11.2014 o 19:00 hod. v novootvorenom priestore Kotolňa na Strojárenskej 3 v Košiciach. Kurátor výstavy Lena Jakubčáková, art directing Richard Kitta a Nikolas Bernáth.

 

free hd porn

Galéria Fuga

Virtuálna FUGA

 

Výstavná činnosť galérie FUGA je orientovaná na prezentáciu umelcov (pedagógov a študentov) z prostredia Fakulty umení TU a ďalších domácich a zahraničných umelcov. Zámerom galérie je predovšetkým iniciovať a propagovať spektrum umeleckej a výskumnej činnosti na Fakulte umení TU, a jej postupná kontextualizácia prostredníctvom galérie FUGA a to v rámci činností nielen slovenských inštitucionalizovaných (a alternatívnych) galérií a výstavných priestorov.

Koncepcia realizácie výstav pozostáva z dlhodobých kurátorských výstav a krátkodobých kurátorských výstav eventového typu, vrátane výstav semestrálnych prác študentov, ako aj krátkodobých príležitostných výstav študentov a pedagógov. Z pohľadu postupnej kontextualizácie a propagácie galérie FUGA je žiadúce prizývať k spolupráci aj kurátorov z externého prostredia. Súbežne s činnosťou galérie FUGA je v príprave jej virtuálny variant na portáli www.fu.tuke.sk.

youporn

Veda a výskum

Veda, výskum a umenie 2013/2014

 

Fakulta umení pozitívne ovplyvňuje kultúrny kontext regiónu, Slovenska aj Európy. Od roku 2007 sa výrazne zapája do projektu Košice – EHMK 2013, a to projektmi medzinárodného významu. V roku 2013, pri príležitosti osláv 15. výročia, uviedla retrospektívnu výstavu absolventov pod názvom FUTU-RES v Kasárňach/Kulturpark a rovnomennú medzinárodnú vedecko-umeleckú konferenciu na pôde TU v Košiciach.
Fakulta má od svojho vzniku v roku 1998 jasne definovanú štruktúru – Katedra architektúry, Katedra dizajnu, Katedra výtvarných umení a Kabinet teórie a dejín umenia. Absolvent inžinierskeho štúdia architektúry spĺňa kritériá direktívy rady Európy e. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre a je prijímaný profesnými komorami architektov a urbanistov. Absolventi študijného programu dizajnu sa venujú tvorbe prostredia, produktov, priemyslu a vizuálnej komunikácii. Absolventi študijného programu voľné výtvarné umenie pôsobia v kontexte umeleckej praxe, na poli klasického i novomediálneho umenia. Tvorba absolventov fakulty dnes už rezonuje aj na zahraničných fórach.
V pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2013 pôsobili 4 profesori, 8 docenti, 9 doktori a 23 odborní asistenti. Spolu s odborným, vedecko-výskumným a administratívnym personálom fakulta zamestnávala 59 pracovníkov. V roku 2013 absolvovalo štúdium 43 bakalárov, 23 magistrov umenia a 7 inžinierov architektov. V akademickom roku 2013/2014 študuje na fakulte 193 študentov v bakalárskom štúdiu, 48 v magisterskom štúdiu, 29 v inžinierskom a 11 v doktorandskom štúdiu. Záujem uchádzačov o štúdium sa pohybuje v priemere 5 uchádzačov na 1 prijatého študenta.
Organizácia štúdia nadväzuje na pedagogickú tradíciu v tejto oblasti, zároveň sa rozvíja aj medzifakultná spolupráca na univerzitnej úrovni. Fakulta umení sa v roku 2013 podieľala na odbornej výtvarnej, architektonickej a dizajnérskej tvorbe na univerzitnej úrovni a plnila svoje humanizačné poslanie v európskom prostredí.
Čítať celý článok