Aktuality

Termíny skúšok

 

Dejiny úžitkového umenia – Mgr.Labudová

 

Dejiny umenia IV. – Mgr. Labudová

 

Úvod do súčasného umenia (Mgr. Megyeši)

16.1.; 23.1.; 30.1. (vždy o 11:00, F 13)

 

Umenie 20. storočia na Slovensku II. (Mgr. Megyeši)

17.1.; 24.1.; 31.1. (vždy o 13:30, F 13)

 

Súčasné umenie I.  ( Mgr. Megyeši)

17.1.; 24.1.; 31.1. (vždy o 10:00, F 13)

 

 

Ponuka pre študentov

Work and Travel 2017  – kultúrno-výmenný pracovný pobyt v USA

Vyplňte dotazník a získajte zľavu 50,- EUR z programového poplatku Florida 2017

Rozvrhy hodín na zimný semester 2016/2017

+ zmeny v nich – nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Výzva pre študentov a dizajnérov do 30 rokov

Firma Model Obaly a.s. vyhlásila 22. ročník celosvetovej súťaže obalového dizajnu. Téma re rok 2017 – Open&Play, obal ako hra

Pravidlá a registrácia

Deadline: 24/03/2017

 

Šanca pre študentov

OPEN CALL “Red Carpet Art Award – Slowakia 2016″ – rakúske ocenenie – cieľovou skupinou sú mladí slovenskí umelci. Organizátori z Viedne garantujú trom víťazom predaj ich vybraného diela  v hodnote 1000,- EUR a tiež spoločnú výstavu s umelcami z Viedne.

 

Bakalár 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlásilo 11. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2016. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Odovzdávanie ocenení – 18. 01. 2017 na Stavebnej fakulte STU Bratislava.

Vyhlásenie súťaže 2016

Štatút

 

 

INSPIRELI AWARDS 2016

Celosvetová súťaž pre talentovaných študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum