Aktuality

Prípravný kurz kresby a dizajnu 2015

 

Katedra dizajnu Fakulty umení TUKE pozýva záujemcov na Prípravný kurz kresby a dizajnu 2015

Termín: 6. 11. – 27. 11. 2015

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii:  Štúdium -> Uchádzači -> Prípravné kurzy

Cena prof. Jozefa Lacka 2014/2015

Traja z končiacich študentov – architektov Fakulty umení TUKE, vyhrali celoštátnu súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.
Hlavnú cenu vyhral:  Ing. arch. Tomáš Varga

názov diplomovej práce: Knižnica na brehu

vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

Odmenu PRO ART:   Ing. arch. Tomáš Boroš

názov diplomovej práce: Helsinki IŇAČ

vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban

 

Odmenu PRO TEORIA:  Ing. arch. Martin Kossuth

názov diplomovej práce: “Anička” – rozšírenie mesta na ekologickej platforme, Košice

vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

 

Zmeny a oznamy týkajúce sa rozvrhov

- nájdete v sekcii Rozvrh hodín

Rozvrhy hodín v akad. roku 2015/2016

- nájdete v sekcii: Štúdium -> Študenti -> Rozvrh hodín

Kontexty architektúry a ekológie

Predmet “Kontexty architektúry a ekológie” s prof. Kepplom sa bude vyučovať blokovo v termíne od 5.10. – 9.10.2015.

Kontexty 2015/16
Mapa_r1766
Banská Štiavnica

Predmet

Študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho a magisterského štúdia si môžu na študijnom oddelení zapísať povinne voliteľný predmet za 3 kredity “Kultúrna politika a kreatívne odvetvia”. Informačný list predmetu:
ILP_Kreatívne odvetvia

Anketa študentov

V dňoch 3.9. – 31.10.2015 prebieha v IS MAIS anketa hodnotenia letného semestra akad. roka 2014/2015.

Zapoj sa aj ty.

POZOR ZMENA!!!

v časovom harmonograme zápisov

 

Z technických príčin dochádza k zmene časového harmonogramu zápisov  u študentov 2.,3. a 4. ročníka Bc. štúdia a 2. ročníka Mgr. a Ing. štúdia.

 

DPŠ

Študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho a magisterského štúdia si môžu podať prihlášku na doplňujúce pedagogické štúdium do 18/09/2015 (piatok) na študijnom oddelení FU, Vysokoškolská 4, 2. posch. resp. zaslať poštou na adresu: FU TUKE, Letná 9, 042 00 Košice.

 

Zápis PV a V predmetov na študijnom oddelení

Dodatočný zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na študijnom oddelení sa uskutoční v týchto termínoch:

14., 16. a 18/09/2015.
Poplatok za zápis predmetu na ŠO je 3,- Eurá/predmet.

Pozvánky & Výstavy

Vyhlásenie dizajnérskej súťaže

 

Katedra dizajnu FU TUKE v spolupráci s firmam INGEMA s.r.o. Hlivištia, DuPont™ Corian®, Praha a Tubadzin, Ozorków, Poľsko vyhlasujú dizajnérsku súťaž pod názvom: „INGEMA & DuPont™ Corian® Design award 2016“.

Podmienky súťaže.

 

Prezentácia súťaže:

08/10/2015 – Watsonova 4, F13.

 

Zúčastni sa súťaže

Inspireli Awards 2015 – je organizovaná za účasti viac než 20-tich významných svetových architektov v medzinárodnej porote zo 6-tich kontinentov, so zapojením viac než 1.000 univerzít architektúry a dizajnu vo svete.

Pozvánka

Považská galéria umenia v Žiline pozýva na výstavu “KEBABB 15 – poprieskumová výstava študentov vysokých umeleckých škôl”, na ktorej sú vystavené aj práce študentov Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TUKE.

Výstava potrvá do: 18/10/2015.

Pozvánka na výstavu doktorandských prác Fakulty umení: ArtD.

Vernisáž: 01/07/2015 o 18.00
Tabačka Kulturfabrik / HUBa coworking: Gorkého 2, Košice

Výstava potrvá do:05/07/2015

v čase od 13.00 – 18.00

ArtD_Plagat_WEB

Pozvánka na výstavu záverečných prác študentov Fakulty umení

Print

Trvanie výstavy do: 26/06/2015
Kasárne/Kulturpark -Bravo, Echo, Oskar

 

Výstava vybraných záverečných prác študentov Fakulty umení TU v Košiciach je už tradičnou kultúrnou udalosťou. Exhibícia Fakulty umení ponúka z pohľadu súčasnej umeleckej, dizajnérskej a architektonickej tvorby relatívne široký záber, ktorý je ťažké vtesnať do jedinej definície. S istotou však môžeme povedať, že kreativita a invencia boli a sú výsadou košickej školy, ktorá sa aktivitou jej študentov – bakalárov, magistrov už etablovala – a to nielen v rámci východného Slovenska.

 

Vstup voľný!

 

Fotogaléria z obhajob záverečných prác

 

 

Bakalár 2015

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 10. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2015. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

 

Vyhlásenie BAKALÁR 2015

Štatút

Prihláška

 

Dni otvorených dverí FU

 

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí (DOD) 2015 Fakulty umení TU v Košiciach.

Poster DOD


Čítať celý článok

Národní cena za studentský design 2015

PLAKÁT Č. 1 NCSD 2015

Do Národní ceny za studentský design 2015 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový design…
NCSD_2015_PRUVODCE

NCSD_2015_PROPOZICE SOUTEZE SLOVENSKO

Pozvánka na výstavu – ADKE2

Katedra dizajnu FU TUKE, Ateliér dizajnu vizuálna komunikácia,
Trvanie výstavy do:  07/06/2015
Kasárne/Kulturpark – Alfa

02_Poster_K13_SK

Galéria Fuga

Virtuálna FUGA

 

Výstavná činnosť galérie FUGA je orientovaná na prezentáciu umelcov (pedagógov a študentov) z prostredia Fakulty umení TU a ďalších domácich a zahraničných umelcov. Zámerom galérie je predovšetkým iniciovať a propagovať spektrum umeleckej a výskumnej činnosti na Fakulte umení TU, a jej postupná kontextualizácia prostredníctvom galérie FUGA a to v rámci činností nielen slovenských inštitucionalizovaných (a alternatívnych) galérií a výstavných priestorov.

Koncepcia realizácie výstav pozostáva z dlhodobých kurátorských výstav a krátkodobých kurátorských výstav eventového typu, vrátane výstav semestrálnych prác študentov, ako aj krátkodobých príležitostných výstav študentov a pedagógov. Z pohľadu postupnej kontextualizácie a propagácie galérie FUGA je žiadúce prizývať k spolupráci aj kurátorov z externého prostredia. Súbežne s činnosťou galérie FUGA je v príprave jej virtuálny variant na portáli www.fu.tuke.sk.

youporn

Veda a výskum

Veda, výskum a umenie 2013/2014

 

Fakulta umení pozitívne ovplyvňuje kultúrny kontext regiónu, Slovenska aj Európy. Od roku 2007 sa výrazne zapája do projektu Košice – EHMK 2013, a to projektmi medzinárodného významu. V roku 2013, pri príležitosti osláv 15. výročia, uviedla retrospektívnu výstavu absolventov pod názvom FUTU-RES v Kasárňach/Kulturpark a rovnomennú medzinárodnú vedecko-umeleckú konferenciu na pôde TU v Košiciach.
Fakulta má od svojho vzniku v roku 1998 jasne definovanú štruktúru – Katedra architektúry, Katedra dizajnu, Katedra výtvarných umení a Kabinet teórie a dejín umenia. Absolvent inžinierskeho štúdia architektúry spĺňa kritériá direktívy rady Európy e. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre a je prijímaný profesnými komorami architektov a urbanistov. Absolventi študijného programu dizajnu sa venujú tvorbe prostredia, produktov, priemyslu a vizuálnej komunikácii. Absolventi študijného programu voľné výtvarné umenie pôsobia v kontexte umeleckej praxe, na poli klasického i novomediálneho umenia. Tvorba absolventov fakulty dnes už rezonuje aj na zahraničných fórach.
V pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2013 pôsobili 4 profesori, 8 docenti, 9 doktori a 23 odborní asistenti. Spolu s odborným, vedecko-výskumným a administratívnym personálom fakulta zamestnávala 59 pracovníkov. V roku 2013 absolvovalo štúdium 43 bakalárov, 23 magistrov umenia a 7 inžinierov architektov. V akademickom roku 2013/2014 študuje na fakulte 193 študentov v bakalárskom štúdiu, 48 v magisterskom štúdiu, 29 v inžinierskom a 11 v doktorandskom štúdiu. Záujem uchádzačov o štúdium sa pohybuje v priemere 5 uchádzačov na 1 prijatého študenta.
Organizácia štúdia nadväzuje na pedagogickú tradíciu v tejto oblasti, zároveň sa rozvíja aj medzifakultná spolupráca na univerzitnej úrovni. Fakulta umení sa v roku 2013 podieľala na odbornej výtvarnej, architektonickej a dizajnérskej tvorbe na univerzitnej úrovni a plnila svoje humanizačné poslanie v európskom prostredí.
Čítať celý článok