Aktuality

Podmienky prijatia | Bc. štúdium 2015/2016

Vážení uchádzači, dávame vám do pozornosti podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte umení TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 | stiahni

Prihlášky na štúdium

Prihlášky na bakalárske štúdium na Fakulte umení TUKE môžete odovzdať  do 30.11.2014

Obhajoba dizertačnej práce

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce dňa 24. novembra 2014

Detaily oznámenia | zobraziť
 

Motivačné štipendium

 

Oznam pre študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium:

 

  • prospechové: | stiahni
  • za umeleckú činnosť: | stiahni
  • za umeleckú činnosť z vlastných zdrojov:  |stiahni

 

Prípravný kurz kresby 2014

 

Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach pozýva záujemcov na Prípravný kurz kreslenia, zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície a estetického cítenia. Kurz sa uskutoční v termíne 07.-28.11.2014.
Čítať celý článok

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia | zobraziť

Zápis predmetov štúdia

Pozorne si prečítajte informáciu k zápisu predmetov. Študenti, ktorí budú na študijnom pobyte na inej VŠ si predmety v danom semestri nezapisujú. Pozor na zmenu pri neúspešne absolvovaných povinne voliteľných predmetoch v predošlom akademickom roku!

 

Zápis na predmety štúdia pre akad. rok 2014/2015 | stiahni

Zmena termínu zápisu

Upozornenie: Zápis študentov sa bude konať 9. septembra 2014

Pokyny | stiahni


Obhajoba dizertačnej práce

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce dňa 17. septembra 2014

Detaily oznámenia | zobraziť

 

Pozvánky & Výstavy

Pozvánka

 

Prijmite pozvanie na stretnutie s nekonvenčným českým fotografom, dokumentaristom Imrichom Veberom, v utorok 16.12. 2014 o 10.00 hod. na Fakulte umení, miestnosť W2. Táto udalosť bude zároveň spojená s krstom novej publikácie HUB-KE z workshopu Mushrooms, v rámci projektu Second Cities Pavla Mariu Smejkala, PhotoART Centrum Košice.

Plagát veber web

 

 

Vernisáž výstavy

 

Pozývame vás na vernisáž výstavy NEEXIST!, prezentujúcu práce študentov Ateliéru fotografie Fakulty umení, ktorá sa uskutoční dňa 11.11.2014 o 19:00 hod., v novom priestore “Kotolňa” na Strojárenskej 3 v Košiciach. Kurátor výstavy Lena Jakubčáková.

 

plagat_EXIsT-EDIT

Bakalár 2014

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 9. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia aj v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus alebo Architektonická tvorba. Súťažné podmienky a prihláška na: www.svf.stuba.sk

Metal Inspirations 2014

 

Vážení priatelia! Pozývame Vás na otvorenie výstavy prác dizajnérov – účastníkov dvanásteho medzinárodného workshopu Metal Inspirations 2014, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2014 o 17:00 hod. v Slovenskom Technickom Múzeu Košice, Hlavná 88. Výstava potrvá do 5.10.2014.

Metal Inspirations 2014

Naprojektuj svoj dom

 

Súťaž pre študentov slovenských vysokých škôl v bakalárskych a inžinierskych a magisterských stupňoch štúdia zameraných na architektúru a stavebníctvo. Cieľom súťaže je motivácia a podpora mladých, talentovaných študentov v oblasti architektúry a stavebníctva pri hľadaní riešení pre dostupné a zdravé bývanie. Ďalšie informácie nájdete na www.delft.sk

 

Naprojektuj svoj dom

Galéria Fuga

Virtuálna FUGA

 

Výstavná činnosť galérie FUGA je orientovaná na prezentáciu umelcov (pedagógov a študentov) z prostredia Fakulty umení TU a ďalších domácich a zahraničných umelcov. Zámerom galérie je predovšetkým iniciovať a propagovať spektrum umeleckej a výskumnej činnosti na Fakulte umení TU, a jej postupná kontextualizácia prostredníctvom galérie FUGA a to v rámci činností nielen slovenských inštitucionalizovaných (a alternatívnych) galérií a výstavných priestorov.

Koncepcia realizácie výstav pozostáva z dlhodobých kurátorských výstav a krátkodobých kurátorských výstav eventového typu, vrátane výstav semestrálnych prác študentov, ako aj krátkodobých príležitostných výstav študentov a pedagógov. Z pohľadu postupnej kontextualizácie a propagácie galérie FUGA je žiadúce prizývať k spolupráci aj kurátorov z externého prostredia. Súbežne s činnosťou galérie FUGA je v príprave jej virtuálny variant na portáli www.fu.tuke.sk.

Veda a výskum

Veda, výskum a umenie 2013/2014

 

Fakulta umení pozitívne ovplyvňuje kultúrny kontext regiónu, Slovenska aj Európy. Od roku 2007 sa výrazne zapája do projektu Košice – EHMK 2013, a to projektmi medzinárodného významu. V roku 2013, pri príležitosti osláv 15. výročia, uviedla retrospektívnu výstavu absolventov pod názvom FUTU-RES v Kasárňach/Kulturpark a rovnomennú medzinárodnú vedecko-umeleckú konferenciu na pôde TU v Košiciach.
Fakulta má od svojho vzniku v roku 1998 jasne definovanú štruktúru – Katedra architektúry, Katedra dizajnu, Katedra výtvarných umení a Kabinet teórie a dejín umenia. Absolvent inžinierskeho štúdia architektúry spĺňa kritériá direktívy rady Európy e. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre a je prijímaný profesnými komorami architektov a urbanistov. Absolventi študijného programu dizajnu sa venujú tvorbe prostredia, produktov, priemyslu a vizuálnej komunikácii. Absolventi študijného programu voľné výtvarné umenie pôsobia v kontexte umeleckej praxe, na poli klasického i novomediálneho umenia. Tvorba absolventov fakulty dnes už rezonuje aj na zahraničných fórach.
V pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2013 pôsobili 4 profesori, 8 docenti, 9 doktori a 23 odborní asistenti. Spolu s odborným, vedecko-výskumným a administratívnym personálom fakulta zamestnávala 59 pracovníkov. V roku 2013 absolvovalo štúdium 43 bakalárov, 23 magistrov umenia a 7 inžinierov architektov. V akademickom roku 2013/2014 študuje na fakulte 193 študentov v bakalárskom štúdiu, 48 v magisterskom štúdiu, 29 v inžinierskom a 11 v doktorandskom štúdiu. Záujem uchádzačov o štúdium sa pohybuje v priemere 5 uchádzačov na 1 prijatého študenta.
Organizácia štúdia nadväzuje na pedagogickú tradíciu v tejto oblasti, zároveň sa rozvíja aj medzifakultná spolupráca na univerzitnej úrovni. Fakulta umení sa v roku 2013 podieľala na odbornej výtvarnej, architektonickej a dizajnérskej tvorbe na univerzitnej úrovni a plnila svoje humanizačné poslanie v európskom prostredí.
Čítať celý článok