Aktuality

Prvácka anketa

pre študentov denného a externého štúdia

- do 31/10/2016.

Zapojte sa!

Anketa pre študentov v MAIS

“Hodnotenie letného semestra 2015/2016″ – do:  31/10/2016.  Možnosť výhry!

 

Pozvánka na prednášku

Mgr. art. Tomáša Barnáša, absolventa ŠP Dizajna na FU TUKE, ktorý v súčasnosti pôsobí vo Volkswagene v Nemecku.

Termín: 20/10/2016 o 13:00 h

Miesto: poslucháreň F13, Watsonova 4, Košice

 

 

VW_Barnas_Kosice_20.10.2016

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Doktorandské kolokvium

Termín: 20/10/2016 o 08:30 h

Miesto: učebňa F13

Watsonova 4, Košice

Prezentácia je povinná pre denných aj externých doktandov!

Rozvrhy hodín na zimný semester 2016/2017

+ zmeny v nich – nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Stanovisko AS FU

Stanovisko Akademického senátu Fakulty umení TUKE k požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU) zo dňa 9. marca 2016

Stanovisko AS FU TUKE

Pozvánky & Výstavy

MEDIA ART / CZ

 

Media art CZ

 

Výstava súčasného českého media art-u v DIG gallery
Čítať celý článok

Študenti architektúry

Zapojte sa do hlasovania o  Študentskú cenu verejnosti CENA ARCH 2016.

Šanca pre študentov

OPEN CALL “Red Carpet Art Award – Slowakia 2016″ – rakúske ocenenie – cieľovou skupinou sú mladí slovenskí umelci. Organizátori z Viedne garantujú trom víťazom predaj ich vybraného diela  v hodnote 1000,- EUR a tiež spoločnú výstavu s umelcami z Viedne.

 

Bakalár 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 11. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2016. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Vyhlásenie súťaže 2016

Štatút

Prihláška

 

INSPIRELI AWARDS 2016

Celosvetová súťaž pre talentovaných študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

Pozvánka na výstavu študentských prác – FUTU NOW 2016

Trvanie výstavy do:  31/10/2016

 

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum