Aktuality

Zápis PV a V predmetov na študijnom oddelení

Dodatočný zápis povinne voliteľných a výberových predmetov na študijnom oddelení sa uskutoční v týchto termínoch:

14., 16. a 18/09/2015.
Poplatok za zápis predmetu na ŠO je 3,- Eurá/predmet.

Študijné oddelenie

10. – 14/08/2015

zatvorené !!!

Zápis na predmety štúdia pre akad. rok 2015/2016

 

bude od 13.7. – 26.7.2015. Vzhľadom na novú akreditáciu štúdia dochádza k zmenám v učebných plánoch.


Pozorne si preštudujte “Prechodné ustanovenia”
.

 

Prechodné ustanovenia k  štúdiu 2015/2016

 

Zápis na predmety štúdia 2015/2016

 

Rozvrh_hodín_bc_PVP_2015-2016

 

Rozvrh hodín ing_mgr_PVP_2015/2016

 

 

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia si predmety prostredníctvom IS MAIS nezapisujú.
Študenti 1. ročníka inžinierskeho a magisterského štúdia si predmety budú zapisovať až v mesiaci september.

 

Výsledky prijímacích skúšok na magisterské a inžinierske štúdium

sa nachádzajú v sekcii Štúdium – Uchádzači – Prijímacie konanie – Výsledky prijímacieho konania

 

“Európske lavičky” v Štrasburgu

Od mája 2015 zdobí priestor pred Európskym parlamentom v Štrasburgu prvých 8 dizajnérych lavičiek, vytvorených v rámci projektu “Európske lavičky“. Slovensko reprezentoval dizajnér Pavol Capik, ktorý pôsobí na Fakulte umení TUKE v Ateliéri dizajnu – Inovácie.

IMG_6874

Oznam o prekročení štandardnej dĺžky štúdia v akad. roku 2015/2016

 

Študentom, ktorí v akad. roku 2015/2016 prekročia štandardnú dĺžku štúdia (budú študovať bc. stupeň viac ako 4 roky a mgr., resp. ing. stupeň viac ako 2 roky) vzniká povinnosť uhradiť školné vo výške 665,- Eur/ akad. rok.

 

Študenti môžu požiadať rektora TUKE:  o odpustenie školného, zníženie školného a platenie v splátkach

 

Žiadosti sa podávajú do konca mesiaca jún 2015 na študijné oddelenie:
Vysokoškolská 4, 2. posch. č.d. 216 v čase úradných hodín.

 

Žiadosť o NDŠ 2015_2016

Pozvánky & Výstavy

Pozvánka na výstavu doktorandských prác Fakulty umení: ArtD.

Vernisáž: 01/07/2015 o 18.00
Tabačka Kulturfabrik / HUBa coworking: Gorkého 2, Košice

Výstava potrvá do:05/07/2015

v čase od 13.00 – 18.00

ArtD_Plagat_WEB

Pozvánka na výstavu záverečných prác študentov Fakulty umení

Print

Trvanie výstavy do: 26/06/2015
Kasárne/Kulturpark -Bravo, Echo, Oskar

 

Výstava vybraných záverečných prác študentov Fakulty umení TU v Košiciach je už tradičnou kultúrnou udalosťou. Exhibícia Fakulty umení ponúka z pohľadu súčasnej umeleckej, dizajnérskej a architektonickej tvorby relatívne široký záber, ktorý je ťažké vtesnať do jedinej definície. S istotou však môžeme povedať, že kreativita a invencia boli a sú výsadou košickej školy, ktorá sa aktivitou jej študentov – bakalárov, magistrov už etablovala – a to nielen v rámci východného Slovenska.

 

Vstup voľný!

 

Fotogaléria z obhajob záverečných prác

 

 

Bakalár 2015

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 10. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2015. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

 

Vyhlásenie BAKALÁR 2015

Štatút

Prihláška

 

Dni otvorených dverí FU

 

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí (DOD) 2015 Fakulty umení TU v Košiciach.

Poster DOD


Čítať celý článok

Národní cena za studentský design 2015

PLAKÁT Č. 1 NCSD 2015

Do Národní ceny za studentský design 2015 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový design…
NCSD_2015_PRUVODCE

NCSD_2015_PROPOZICE SOUTEZE SLOVENSKO

Pozvánka na výstavu – ADKE2

Katedra dizajnu FU TUKE, Ateliér dizajnu vizuálna komunikácia,
Trvanie výstavy do:  07/06/2015
Kasárne/Kulturpark – Alfa

02_Poster_K13_SK

Súťaž a workshop

pre študentov architektúry a dizajnu, dizajnérov, grafikov a iných kreatívcov

plagat_SUTAZ SKOLA 03_web

Intenzívny workshop KALIGRAFIE

Jedinečná príležitosť zúčastniť sa kurzu kaligrafie  viac informácií

Pozvánka na výstavu

Katedra dizajnu FU TUKE Vás pozýva na výstavu váz študentov Ateliéru Inovácia.

pozvanka final

Galéria Fuga

Virtuálna FUGA

 

Výstavná činnosť galérie FUGA je orientovaná na prezentáciu umelcov (pedagógov a študentov) z prostredia Fakulty umení TU a ďalších domácich a zahraničných umelcov. Zámerom galérie je predovšetkým iniciovať a propagovať spektrum umeleckej a výskumnej činnosti na Fakulte umení TU, a jej postupná kontextualizácia prostredníctvom galérie FUGA a to v rámci činností nielen slovenských inštitucionalizovaných (a alternatívnych) galérií a výstavných priestorov.

Koncepcia realizácie výstav pozostáva z dlhodobých kurátorských výstav a krátkodobých kurátorských výstav eventového typu, vrátane výstav semestrálnych prác študentov, ako aj krátkodobých príležitostných výstav študentov a pedagógov. Z pohľadu postupnej kontextualizácie a propagácie galérie FUGA je žiadúce prizývať k spolupráci aj kurátorov z externého prostredia. Súbežne s činnosťou galérie FUGA je v príprave jej virtuálny variant na portáli www.fu.tuke.sk.

youporn

Veda a výskum

Veda, výskum a umenie 2013/2014

 

Fakulta umení pozitívne ovplyvňuje kultúrny kontext regiónu, Slovenska aj Európy. Od roku 2007 sa výrazne zapája do projektu Košice – EHMK 2013, a to projektmi medzinárodného významu. V roku 2013, pri príležitosti osláv 15. výročia, uviedla retrospektívnu výstavu absolventov pod názvom FUTU-RES v Kasárňach/Kulturpark a rovnomennú medzinárodnú vedecko-umeleckú konferenciu na pôde TU v Košiciach.
Fakulta má od svojho vzniku v roku 1998 jasne definovanú štruktúru – Katedra architektúry, Katedra dizajnu, Katedra výtvarných umení a Kabinet teórie a dejín umenia. Absolvent inžinierskeho štúdia architektúry spĺňa kritériá direktívy rady Európy e. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre a je prijímaný profesnými komorami architektov a urbanistov. Absolventi študijného programu dizajnu sa venujú tvorbe prostredia, produktov, priemyslu a vizuálnej komunikácii. Absolventi študijného programu voľné výtvarné umenie pôsobia v kontexte umeleckej praxe, na poli klasického i novomediálneho umenia. Tvorba absolventov fakulty dnes už rezonuje aj na zahraničných fórach.
V pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2013 pôsobili 4 profesori, 8 docenti, 9 doktori a 23 odborní asistenti. Spolu s odborným, vedecko-výskumným a administratívnym personálom fakulta zamestnávala 59 pracovníkov. V roku 2013 absolvovalo štúdium 43 bakalárov, 23 magistrov umenia a 7 inžinierov architektov. V akademickom roku 2013/2014 študuje na fakulte 193 študentov v bakalárskom štúdiu, 48 v magisterskom štúdiu, 29 v inžinierskom a 11 v doktorandskom štúdiu. Záujem uchádzačov o štúdium sa pohybuje v priemere 5 uchádzačov na 1 prijatého študenta.
Organizácia štúdia nadväzuje na pedagogickú tradíciu v tejto oblasti, zároveň sa rozvíja aj medzifakultná spolupráca na univerzitnej úrovni. Fakulta umení sa v roku 2013 podieľala na odbornej výtvarnej, architektonickej a dizajnérskej tvorbe na univerzitnej úrovni a plnila svoje humanizačné poslanie v európskom prostredí.
Čítať celý článok