Aktuality

Zoznam postupujúcich uchádzačov do II. kola

prijímacích talentových skúšok pre akademický rok 2019/2020

ŠP – voľné výtvarné umenie, dňa 21. 01. 2019

Oznam ŠO

Oznamujeme študentom, že v dňoch  21. – 25. 01. 2019 bude študijné oddelenie zatvorené.

Oznam pre študentov

Žiadosť – oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

Kontakty na študijné referentky:

pre 1. a 2. stupeň štúdia

monika.gillingerova @tuke. sk

iveta.patlevicova@tuke.sk

pre 3. stupeň štúdia

sabina.boldizarova@tuke.sk

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Moc v múzeu / výstava

 

mini cerevka

RADOVAN ČEREVKA
– MOC V MÚZEU

Trvanie výstavy do: 31. 3. 2019
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

viac informácií

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum