Aktuality

Oznam pre čerstvých absolventov FU

Nácvik promócií dňa 23.6.2016 sa prekladá z 10,00 hod. na 11,00 hod. Miesto zostáva nezmenené – Aula Maxima, Letná 9.

Anketa pre študentov v MAIS

“Hodnotenie letného semestra 2015/2016″ – do:  31/10/2016

 

Stanovisko AS FU

Stanovisko Akademického senátu Fakulty umení TUKE k požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU) zo dňa 9. marca 2016

Stanovisko AS FU TUKE

Oznam o výsledku prijímacieho konania na akad. rok 2016/2017

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Pozvánky & Výstavy

Kruhy na vode 2016

Súťaž dizajnu, ktorej cieľom je uchovávať a rozvíjať tradičné hodnoty v súčasných podobách remesla, úžitkového umenia a dizajnu.

Prihláška

Súťažné podmienky

Uzávierka prihlášok: 30/06/2016

Pozvánka na výstavu

záverečných bakalárskych a diplomových prác študentov Fakulty umení TUKE.

 

Diplomky_2016_Plagat_WEB

Bakalár 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 11. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2016. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Vyhlásenie súťaže 2016

Štatút

Prihláška

Uzávierka prihlášok: 30/09/2016

INSPIRELI AWARDS 2016

Celosvetová súťaž pre talentovaných študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov.

Šanca pre študentov

OPEN CALL “Red Carpet Art Award – Slowakia 2016″ – rakúske ocenenie – cieľovou skupinou sú mladí slovenskí umelci. Organizátori z Viedne garantujú trom víťazom predaj ich vybraného diela  v hodnote 1000,- EUR a tiež spoločnú výstavu s umelcami z Viedne.

Uzávierka prihlášok: 30/09/2016

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum