Aktuality

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia alebo za súbežné štúdium v akad. roku 2017/2018

informácie nájdete v sekcii Štúdium -> Študenti -> Školné a poplatky spojené so štúdiom

Termín podávania žiadostí do: 30/06/2017

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. rok 2017/2018

 

- nájdete v sekcii Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie -> Výsledky prijímacieho konania

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Národní cena za studentský design 2017

Design Cabinet CZ spolu s Moravskou galériou v Brne a Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú 27. ročník súťaže NCSD 2017  – produktový a industriálny dizajn.

On-line prihláška

Uzávierka prihlášok: 25/06/2017

Ponuka pre študentov

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Termín uzávierky podávania prihlášok na šk. rok 2018/2019: 30/06/2017

Pozvánka na výstavu

INSIDE INSIGHT – výstava produktového a grafického dizajnu študentov a absolventov Katedry dizajnu FU TUKE.

Trvanie výstavy do: 13/08/2017

Miesto: Kunsthalle Budapešť

Vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlásilo 12. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – BAKALÁR 2017. Cena sa udeľuje absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Prihláška do súťaže

Termín podania prihlášky do:

30/09/2017

Súťaž pre študentov

Toyota Logistic Design Competition 2018

Témou ročníka je „Doručovanie balíkov. Pridajte sa k revolúcii“

Podávanie návrhov do: 22/10/2017

Výstava Designblock 2016

bola súčasťou projektu Innovation Studio a predstavovala výber z tvorby Ateliéru Inovácia Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

 

Designblok Praha 2016_Plagat, letak_export

 

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum