Aktuality

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia alebo za súbežné štúdium v akad. roku 2017/2018

informácie nájdete v sekcii Štúdium -> Študenti -> Školné a poplatky spojené so štúdiom

Termín podávania žiadostí do: 30/06/2017

Doktorandské štúdium

podmienky prijatia a témy dizertačných prác na akad. rok 2017/2018 nájdete v sekcii: Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. rok 2017/2018

 

- nájdete v sekcii Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie -> Výsledky prijímacieho konania

Rozvrhy hodín na letný semester 2016/2017

+ zmeny v nich – nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Dni otvorených dverí FU

 

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí (DOD) 2017 Fakulty umení TUKE

v dňoch  26. a 27.05. 2017

A6 pozvanka_navrh


Čítať celý článok

Vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlásilo 12. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – BAKALÁR 2017. Cena sa udeľuje absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Prihláška do súťaže

Pozvánka na výstavu

INSIDE INSIGHT – výstava produktového a grafického dizajnu študentov a absolventov Katedry dizajnu FU TUKE.

Termín: 30.05. – 13.08.2017

Miesto: Kunsthalle Budapešť

Výzva na zasielanie plagátov

do súťaže Poster Quadrennial Bardejov, ktorá je určená pre grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu, fotografov a grafických producentov.

Uzávierka súťaže: 31/05/2017

Výzva pre študentov

na podávanie grantov na štipendium pre študentov na workshop “Svetlá v Alingsås”  vo Švédsku.

Termín uzávierky: 10/06/2017

Národní cena za studentský design 2017

Design Cabinet CZ spolu s Moravskou galériou v Brne a Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú 27. ročník súťaže NCSD 2017  – produktový a industriálny dizajn.

On-line prihláška

Uzávierka prihlášok: 25/06/2017

Ponuka pre študentov

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Termín uzávierky podávania prihlášok na šk. rok 2018/2019: 30/06/2017

Súťaž pre študentov

Toyota Logistic Design Competition 2018

Témou ročníka je „Doručovanie balíkov. Pridajte sa k revolúcii“

Podávanie návrhov do: 22/10/2017

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum