Aktuality

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

OZNAM

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE oznamujeme, že v pondelok 25/09/2017 od 10,50 – 12,20 h bude prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia. Študenti sa v tomto čase povinne zúčastnia slávnostného otvorenia  akademického roka 2017/2017 v Aule Maxima.

Pôžička pre študentov z FNPV

Žiadosť + podmienky pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Termíny predkladania žiadostí:

prvý termín –    do 15/09/2017

druhý termín – do 31/10/2017

Informácia k elektronickému zápisu na predmety štúdia pre bakalárske štúdium na akad. rok 2017/2018

Študenti všetkých ročníkov bakalárskeho štúdia musia absolvovať počas celého bakalárskeho štúdia 5 teoretických povinne voliteľných predmetov označených pod písmenom T.

Oznam

Zápis na predmety štúdia pre akad. rok 2017/2018 + rozvrhy hodín pre zápis povinne voliteľných predmetov prostredníctvom IS MAIS  nájdete v sekcii  Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín v akad. roku 2017/2018 -> Oznamy

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia alebo za súbežné štúdium v akad. roku 2017/2018

informácie nájdete v sekcii Štúdium -> Študenti -> Školné a poplatky spojené so štúdiom

Termín podávania žiadostí do: 30/06/2017

Výsledky prijímacieho konania pre akad. rok 2017/2018

- nájdete v sekcii Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie -> Výsledky prijímacieho konania

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Pozvánka

na prvú výstavu výtvarných návrhov slovenských videohier – Fázy a koncepty/Homo Ludio Artifex.

homo_ludio_artifex_nahlad01

Miesto konania: Galéria Alfa Kasárne/Kulturpark

Vernisáž výstavy: 05/10/2017

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zážitok inej klímy

Absolvent Fakulty umení TUKE  Ing. arch. Marek Turošík bol začiatkom leta účastníkom kurzu Masterclass nositeľa Prizkerovej ceny za architektúru Glenna Murcutta v Austrálii.

 

20

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlásilo 12. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – BAKALÁR 2017. Cena sa udeľuje absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Prihláška do súťaže

Termín podania prihlášky do:

30/09/2017

Súťaž pre študentov

Toyota Logistic Design Competition 2018

Témou ročníka je „Doručovanie balíkov. Pridajte sa k revolúcii“

Podávanie návrhov do: 22/10/2017

Výstava Designblock 2016

bola súčasťou projektu Innovation Studio a predstavovala výber z tvorby Ateliéru Inovácia Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

 

Designblok Praha 2016_Plagat, letak_export

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum