Aktuality

Súťaž a workshop

pre študentov architektúry a dizajnu, dizajnérov, grafikov a iných kreatívcov

plagat_SUTAZ SKOLA 03_web

Intenzívny workshop KALIGRAFIE

Jedinečná príležitosť zúčastniť sa kurzu kaligrafie  viac informácií

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. rok 2015/2016

 

- nájdete v sekcii Štúdium – Uchádzači – Prijímacie konanie – Výsledky prijímacieho konania

Pozvánky & Výstavy

Dni otvorených dverí – LS 2015

Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí (DOD) 2015 Fakulty umení TU v Košiciach.

Poster DOD


Čítať celý článok

Pozvánka na výstavu – ADKE2

Katedra dizajnu FU TUKE, Ateliér dizajnu vizuálna komunikácia,
Trvanie výstavy do:  07/06/2015
Kasárne/Kulturpark – Alfa

02_Poster_K13_SK

Pozvánka na výstavu

Katedra dizajnu FU TUKE Vás pozýva na výstavu váz študentov Ateliéru Inovácia.

Trvanie výstavy do: 20/5/2015

Kasárne/Kulturpark – výmenník November

 

pozvanka final

Pozvánka na výstavu – EASTERners/ mladé vizuálne umenie z Košíc

Srdečne Vás pozývame na výstavu študentov a nedávnych absolventov Katedry výtvarných umení a intermédií, Fakulty umení TUKE

Vystava_EASTERners poster


Čítať celý článok

Medzinárodný workshop In Living memory

 

PhotoART Centrum Košice a Fakulta umení TUKE pozývajú študentov FU na multimediálny medzinárodný workshop, ktorý sa uskutoční 2.2. – 6.2.2015 v rámci špecifického projektu “In Living memory” s nórskymi študentami z Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology a väzňami prešovského otvoreného oddelenia.
Čítať celý článok

Zimný zber FU | 2014-15

 

ZZ FU 2015

Fakulta umení TUKE pozýva na výstavu semestrálnych prác študentov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia pod názvom Zimný zber 2015.
Čítať celý článok

Bakalár 2014

Úspech študentov Fakulty umení TUKE v celoslovenskej súťaži!
Čítať celý článok

Galéria Fuga

Virtuálna FUGA

 

Výstavná činnosť galérie FUGA je orientovaná na prezentáciu umelcov (pedagógov a študentov) z prostredia Fakulty umení TU a ďalších domácich a zahraničných umelcov. Zámerom galérie je predovšetkým iniciovať a propagovať spektrum umeleckej a výskumnej činnosti na Fakulte umení TU, a jej postupná kontextualizácia prostredníctvom galérie FUGA a to v rámci činností nielen slovenských inštitucionalizovaných (a alternatívnych) galérií a výstavných priestorov.

Koncepcia realizácie výstav pozostáva z dlhodobých kurátorských výstav a krátkodobých kurátorských výstav eventového typu, vrátane výstav semestrálnych prác študentov, ako aj krátkodobých príležitostných výstav študentov a pedagógov. Z pohľadu postupnej kontextualizácie a propagácie galérie FUGA je žiadúce prizývať k spolupráci aj kurátorov z externého prostredia. Súbežne s činnosťou galérie FUGA je v príprave jej virtuálny variant na portáli www.fu.tuke.sk.

youporn

Veda a výskum

Veda, výskum a umenie 2013/2014

 

Fakulta umení pozitívne ovplyvňuje kultúrny kontext regiónu, Slovenska aj Európy. Od roku 2007 sa výrazne zapája do projektu Košice – EHMK 2013, a to projektmi medzinárodného významu. V roku 2013, pri príležitosti osláv 15. výročia, uviedla retrospektívnu výstavu absolventov pod názvom FUTU-RES v Kasárňach/Kulturpark a rovnomennú medzinárodnú vedecko-umeleckú konferenciu na pôde TU v Košiciach.
Fakulta má od svojho vzniku v roku 1998 jasne definovanú štruktúru – Katedra architektúry, Katedra dizajnu, Katedra výtvarných umení a Kabinet teórie a dejín umenia. Absolvent inžinierskeho štúdia architektúry spĺňa kritériá direktívy rady Európy e. 85/384/EEC pre kvalifikáciu v architektúre a je prijímaný profesnými komorami architektov a urbanistov. Absolventi študijného programu dizajnu sa venujú tvorbe prostredia, produktov, priemyslu a vizuálnej komunikácii. Absolventi študijného programu voľné výtvarné umenie pôsobia v kontexte umeleckej praxe, na poli klasického i novomediálneho umenia. Tvorba absolventov fakulty dnes už rezonuje aj na zahraničných fórach.
V pedagogickom kolektíve fakulty v roku 2013 pôsobili 4 profesori, 8 docenti, 9 doktori a 23 odborní asistenti. Spolu s odborným, vedecko-výskumným a administratívnym personálom fakulta zamestnávala 59 pracovníkov. V roku 2013 absolvovalo štúdium 43 bakalárov, 23 magistrov umenia a 7 inžinierov architektov. V akademickom roku 2013/2014 študuje na fakulte 193 študentov v bakalárskom štúdiu, 48 v magisterskom štúdiu, 29 v inžinierskom a 11 v doktorandskom štúdiu. Záujem uchádzačov o štúdium sa pohybuje v priemere 5 uchádzačov na 1 prijatého študenta.
Organizácia štúdia nadväzuje na pedagogickú tradíciu v tejto oblasti, zároveň sa rozvíja aj medzifakultná spolupráca na univerzitnej úrovni. Fakulta umení sa v roku 2013 podieľala na odbornej výtvarnej, architektonickej a dizajnérskej tvorbe na univerzitnej úrovni a plnila svoje humanizačné poslanie v európskom prostredí.
Čítať celý článok