Aktuality

Prípravný kurz kresby 2014

Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach pozýva záujemcov na Prípravný kurz kreslenia, ktorý je zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície a estetického cítenia.
Kurz sa uskutoční v termíne
od 07. 11. 2014 – do 28. 11. 2014
v kresliarni Katedry dizajnu FU TUKE, ul. Boženy
Nemcovej 5, /Združené posluchárne/,
v dňoch piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod.
a v sobotu od  9.00 hod. do 16.00 hod.
Cena kurzu 150,–€
Celkový rozsah kurzu je 30 hodín
Pri neúčasti na prípravnom kurze sa poplatok nevracia.

Informácie o prihlásení na kurz
Osobne: Katedra dizajnu FU TUKE, Grešákova 6, Košice
Telefonicky: 055/622 30 34
e-mailom: kd.fu@tuke.sk,

Podmienky prijatia | Bc. štúdium 2015/2016

Vážení uchádzači, dávame vám do pozornosti podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte umení TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 | stiahni

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia | zobraziť

Zápis predmetov štúdia

Pozorne si prečítajte informáciu k zápisu predmetov. Študenti, ktorí budú na študijnom pobyte na inej VŠ si predmety v danom semestri nezapisujú. Pozor na zmenu pri neúspešne absolvovaných povinne voliteľných predmetoch v predošlom akademickom roku!

 

Zápis na predmety štúdia pre akad. rok 2014/2015 | stiahni

Zmena termínu zápisu

Upozornenie: Zápis študentov sa bude konať 9. septembra 2014

Pokyny | stiahni


Obhajoba dizertačnej práce

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce dňa 17. septembra 2014

Detaily oznámenia | stiahni

 

Harmonogram zápisov

Časový harmonogram zápisov a poplatky na akademický rok 2014-2015 | stiahni

 

Pozvánky & Výstavy

Bakalár 2014

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 9. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia aj v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus alebo Architektonická tvorba. Súťažné podmienky a prihláška na: www.svf.stuba.sk

Metal Inspirations 2014

 

Vážení priatelia! Pozývame Vás na otvorenie výstavy prác dizajnérov – účastníkov dvanásteho medzinárodného workshopu Metal Inspirations 2014, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2014 o 17:00 hod. v Slovenskom Technickom Múzeu Košice, Hlavná 88. Výstava potrvá do 5.10.2014.

Metal Inspirations 2014

Naprojektuj svoj dom

 

Súťaž pre študentov slovenských vysokých škôl v bakalárskych a inžinierskych a magisterských stupňoch štúdia zameraných na architektúru a stavebníctvo. Cieľom súťaže je motivácia a podpora mladých, talentovaných študentov v oblasti architektúry a stavebníctva pri hľadaní riešení pre dostupné a zdravé bývanie. Ďalšie informácie nájdete na www.delft.sk

 

Naprojektuj svoj dom

Galéria Fuga
Veda a výskum