Aktuality

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt v krajine EÚ ( EHP )

v akademickom roku 2019/2020
Viac info na: erasmus.tuke.sk
Podávanie prihlášok do: 20/03/2019

na študijné oddelenie FU

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Oznam pre študentov

Žiadosť – oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

Kontakty na študijné referentky:

pre 1. a 2. stupeň štúdia

monika.gillingerova @tuke. sk

iveta.patlevicova@tuke.sk

pre 3. stupeň štúdia

sabina.boldizarova@tuke.sk

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Young Package 2019

medzinárodná súťaž obalového dizajnu pre študentov

Téma roka 2019:

“Zážitok z rozbaľovania”

Uzávierka prihlášok:  20/05/2019

Moc v múzeu / výstava

mini cerevka

Radovan Čerevka
– Moc v múzeu

Trvanie výstavy do: 31. 3. 2019
VSG, Hlavná 27, Košice

viac informácií

INSPIRELI AWARDS 2019

celosvetová súťaž  pre študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov

Ukončenie registrácie do súťaže: 12/06/2019

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum