Aktuality

Doktorandské štúdium

podmienky prijatia a témy dizertačných prác na akad. rok 2017/2018 nájdete v sekcii: Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie

ERASMUS + výzva pre študentské mobility za účelom štúdia

V zmysle výzvy na  mobilitu záujemcovia o študijný pobyt doručia svoju prihlášku na študijné oddelenie FU TUKE do 28/03/2016

Žiadame študentov, aby  prihlášku spracovali na počítači a priložili aj požadované prílohy. Nekompletný materiál bude vyradený z výberového konania.

 

Zapoj sa aj ty!

do ankety pre študentov v MAIS-e

“Hodnotenie zimného semestra 2016/2017″

Trvanie ankety do 12/05/2017

 

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. rok 2017/2018

 

- nájdete v sekcii Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie -> Výsledky prijímacieho konania

Rozvrhy hodín na letný semester 2016/2017

+ zmeny v nich – nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Výzva pre študentov a dizajnérov do 30 rokov

Firma Model Obaly a.s. vyhlásila 22. ročník celosvetovej súťaže obalového dizajnu. Téma re rok 2017 – Open&Play, obal ako hra

Pravidlá a registrácia

Deadline: 24/03/2017

 

Výzva na zasielanie plagátov

do súťaže Poster Quadrennial Bardejov, ktorá je určená pre grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu, fotografov a grafických producentov.

Uzávierka súťaže: 31/05/2017

Ponuka pre študentov

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Termín uzávierky podávania prihlášok na šk. rok 2018/2019: 30/06/2017

Výstava Designblock 2016

bola súčasťou projektu Innovation Studio a predstavovala výber z tvorby Ateliéru Inovácia Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

 

Designblok Praha 2016_Plagat, letak_export

 

Ponuka pre študentov

Work and Travel 2017  – kultúrno-výmenný pracovný pobyt v USA

Vyplňte dotazník a získajte zľavu 50,- EUR z programového poplatku Florida 2017

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum