Aktuality

Zapoj sa aj ty!

do ankety pre študentov v MAIS-e

“Hodnotenie zimného semestra 2016/2017″

Trvanie:  do 12/05/2017

 

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. rok 2017/2018

 

- nájdete v sekcii Štúdium -> Uchádzači -> Prijímacie konanie -> Výsledky prijímacieho konania

Rozvrhy hodín na letný semester 2016/2017

+ zmeny v nich – nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponuka pre študentov

Work and Travel 2017  – kultúrno-výmenný pracovný pobyt v USA

Vyplňte dotazník a získajte zľavu 50,- EUR z programového poplatku Florida 2017

Pozvánky & Výstavy

Výstava Designblock 2016

bola súčasťou projektu Innovation Studio a predstavovala výber z tvorby Ateliéru Inovácia Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

 

Designblok Praha 2016_Plagat, letak_export

 

Výzva pre študentov a dizajnérov do 30 rokov

Firma Model Obaly a.s. vyhlásila 22. ročník celosvetovej súťaže obalového dizajnu. Téma re rok 2017 – Open&Play, obal ako hra

Pravidlá a registrácia

Deadline: 24/03/2017

 

Šanca pre študentov

OPEN CALL “Red Carpet Art Award – Slowakia 2016″ – rakúske ocenenie – cieľovou skupinou sú mladí slovenskí umelci. Organizátori z Viedne garantujú trom víťazom predaj ich vybraného diela  v hodnote 1000,- EUR a tiež spoločnú výstavu s umelcami z Viedne.

 

INSPIRELI AWARDS 2016

Celosvetová súťaž pre talentovaných študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum