Aktuality

Pozvánka na prednášku

Katedra dizajnu, v rámci predmetu Súčasný dizajn, architektúra a umenie, Vás pozýva na prednášku doc. PhDr. Zdenka Kolesára, PhD.  – 14. a  15. 05. 2018 (povinné pre 5. ročník – dizajn, odporúčané pre doktorandov).

Prihlášky a témy DP pre III. stupeň štúdia

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Prihlášky na II. stupeň štúdia

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Oznam o výsledku prijímacieho konania na ak. rok 2018/2019

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Knižnica FU TUKE

bude otvorená každý pondelok 08:00 – 11:00 h a od 11:30-13:30 h

od 23.10.2017.

Pozvánky & Výstavy

Pozvánka na výstavu

Pozvánka RD V4 Košice

Trvanie výstavy do: 26/04/2018

Pozvánka na výstavu

študentov FU TUKE – “Linka

Trvanie do:  27/04/2018

Ponuka pre študentov

zapojiť sa do medzinárodnej fotografickej súťaže

Lehota na predloženie fotografií končí 10/05/2018

Young Package 2018

medzinárodná súťaž určená pre študentov a dizajnérov do 30 rokov.

Téma roka 2018: “Cofee mania

Uzávierka prihlášok:  14/05/2018

Nescafé Azera

2. ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu a ilustrácie

Téma súťaže: “Taste of the city

Termín odovzdania súťažného návrhu do 15/05/2018

Pozvánka na výstavu

diel študentov FU TUKE – “Skafander”

Trvanie výstavy do: 30/05/2018

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?”

Termín konania: 5. – 6.10.2018

Organizátor: FU TUKE

Prihláška na konferenciu

Deadline pre prihlasovanie príspevkov: 31/05/2018

Zážitok inej klímy

Absolvent Fakulty umení TUKE  Ing. arch. Marek Turošík bol začiatkom leta účastníkom kurzu Masterclass nositeľa Prizkerovej ceny za architektúru Glenna Murcutta v Austrálii.

 

20

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum