Aktuality

Ponuka pre študentov

Work and Travel 2017  – kultúrno-výmenný pracovný pobyt v USA

Vyplňte dotazník a získajte zľavu 50,- EUR z programového poplatku Florida 2017

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Rozvrhy hodín na zimný semester 2016/2017

+ zmeny v nich – nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Stanovisko AS FU

Stanovisko Akademického senátu Fakulty umení TUKE k požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU) zo dňa 9. marca 2016

Stanovisko AS FU TUKE

Pozvánky & Výstavy

Šanca pre študentov

OPEN CALL “Red Carpet Art Award – Slowakia 2016″ – rakúske ocenenie – cieľovou skupinou sú mladí slovenskí umelci. Organizátori z Viedne garantujú trom víťazom predaj ich vybraného diela  v hodnote 1000,- EUR a tiež spoločnú výstavu s umelcami z Viedne.

 

Bakalár 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 11. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2016. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Vyhlásenie súťaže 2016

Štatút

Prihláška

 

INSPIRELI AWARDS 2016

Celosvetová súťaž pre talentovaných študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum