Aktuality

Oznam o výsledku prijímacieho konania na ak. rok 2018/2019

nájdete v sekcii -> Štúdium > Uchádzači -> Prijímacie konanie

Knižnica FU TUKE

bude otvorená každý pondelok 08:00 – 11:00 h a od 11:30-13:30 h

od 23.10.2017.

Rozvrhy hodín

+ zmeny v nich - nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Rozvrhy hodín

Informácie o DPŠ

- nájdete v sekcii : Štúdium -> Študenti -> Doplňujúce pedagogické štúdium

Pozvánky & Výstavy

Young Package 2018

medzinárodná súťaž určená pre študentov a dizajnérov do 30 rokov,  témou roka 2018 je “Cofee mania”

Uzávierka prihlášok:  14/05/2018

INSPIRELI AWARDS 2017

Celosvetová súťaž pre talentovaných študentov a absolventov architektúry a dizajnu do 35 rokov.

ia - banner 300x300 - SK

 

Zážitok inej klímy

Absolvent Fakulty umení TUKE  Ing. arch. Marek Turošík bol začiatkom leta účastníkom kurzu Masterclass nositeľa Prizkerovej ceny za architektúru Glenna Murcutta v Austrálii.

 

20

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Campus Gallery

Galéria FU TUKE

 

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality,

ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.


Čítať celý článok

Veda a výskum