Doplňujúce pedagogické štúdium

FU TUKE poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať predovšetkým absolventom FU TUKE pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v architektúre a urbanizmu, v dizajne a vo výtvarnom umení.

 

Prihláška na DPŠ

sa podáva do: 30.09.2018

 

 

Údaje k platbe za štúdium:

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

č.ú: SK60 8180 0000 0070 0015 1441

VS:08306, KS:0308

Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

 

Akreditované študijné programy

 

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov  - predmety architektúry a urbanizmu - denná a externá forma

 

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov -

predmety dizajnu - denná a externá forma.

 

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov -

predmety výtvarného umenia - denná a externá forma.

 

 

 

 

Harmonogram výučby DPŠ

 


 

 

 

Oznamy

 

 

Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia si môžu prevziať vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na študijnom oddelení FU TU, Vysokoškolská 4, 2. posch. č.d. 216 v úradných hodinách.

 
PO, UT  8,30 - 11,30

ST  8,30 - 11,30   13,00 - 15,00

ŠT nestránkový deň
PI   8,30 - 11,30