Doplňujúce pedagogické štúdium

FU TUKE poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať predovšetkým absolventom FU TUKE pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v architektúre a urbanizmu, v dizajne a vo výtvarnom umení.

 

Prihláška na DPŠ

sa podáva do: 30.09.2018

 

 

Údaje k platbe za štúdium:

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

č.ú: SK60 8180 0000 0070 0015 1441

VS:08306, KS:0308

Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

 

Akreditované študijné programy

 

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov  - predmety architektúry a urbanizmu - denná a externá forma

 

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov -

predmety dizajnu - denná a externá forma.

 

DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov -

predmety výtvarného umenia - denná a externá forma.

 

 

 

 

Harmonogram výučby DPŠ

 


 

 

 

Oznamy

 

Zápis na DPŠ

sa bude konať  na študijnom odd. FU TUKE, Vysokoškolská 4, II. poschodie v dňoch:

15.10. 2018 (pondelok)  8,30 - 11,30 hod.

17.10. 2018 (streda)       8,30 - 11,30 hod. a 13,00 - 15,00 hod.

19.10. 2018 (piatok)       8,30 - 11,30 hod.

 

Na zápis je potrebné doniesť ústrižok o zaplatení poplatku za štúdium.

Úvodné stretnutie k štúdiu bude 19.10.2018 (piatok) o 13,00 hod.  v posluchárni 002 (W2), Watsonova 2, prízemie.