Campus_Logo_DEFcen-150x150

 

 

 

Výzvy

 

Aktuálna výstava

 

Výstavný plán

 

Archív výstav

 

Výstavný priestor

 

 

 

Adresa

Budova PK 7

Park Komenského 7

042 00 Košice

(areál Technickej univerzity v Košiciach)

 

Mapa

 

Kontaktná adresa:

Campus Gallery

Fakulta umení

Letná 9

042 00 Košice

campusgallerykosice@gmail.com

Campus Gallery

Je výstavným a spoločensko - kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality, ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity. Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení.

 

Významná časť programu sa orientuje na domácu i zahraničnú profesionálnu umeleckú scénu, odbornú či medziodborovú prax a spoluprácu s externými vzdelávacími a galerijnými inštitúciami. Zámerom je priniesť na akademickú pôdu relevantné projekty z profesionálneho prostredia, ktoré majú praktický vplyv na dianie v odbore a z hľadiska aktuálnych poznatkov teda môžu mať aj zásadný dopad na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na Fakulte umení.

 

Na druhej strane je jedným z cieľov Campus Gallery aj vytváranie diskurzu, vlastné nastoľovanie tém formou výziev a vysielanie signálov nie len v kontexte odborných inštitucionálnych rámcov, ale aj nezávislej kultúrnej a verejnej sféry. Podporujeme aj koncept galérie ako prirodzeného miesta stretnutí a fóra otvorených a slobodných diskusií na najrôznejšie spoločenské témy.

 

Dramaturgická koncepcia galérie